Före

stenvallfore1
stenvall2fore

Efter

stenvallefter2
stenvall2efter